Vikingtidsmuseet

StedBygdøy, Oslo
OppdragsgiverStatsbygg
ProgramVikingtidsmuseum
OppdragÅpen plan- og designkonkurranse
StatusKonkurranseforslag, 2015
Areal12 700 m²

Vikingtidsmuseet skal være et inspirerende sted som tilbyr ansatte og besøkende spektakulære og unike opplevelser gjennom inntrykk, innsikt, formidling og aktivitet. Det nye anlegget skal være en ledene arena for dokumentasjon, forskning og formidling av aspekter knyttet til vikingene og tiden de levde i.

Eksisterende Vikingskipshus, tegnet av Arnstein Arneberg, er et betydelig kulturhistorisk dokument og premissgiver for utformingen av det nye Vikingtidsmuseet. Arnstein Arneberg prosjekt skal fortsatt være det dominerende volumet i det nye museet. Vår intensjon er at det utvidede anlegget skal være en klar og lesbar struktur i forlengelse av Arnebergs planorganisering og arkitektoniske utforming. Tårnet i Arnebergs korsplan markerer sentrum i Vikingskiphuset. Herfra er det direkte forbindelse og sikt til hver av de fire armene i planen.

Vårt konkurranseforslag vektlegger tårnets monumentale markering som trafikalt knutepunkt i det utvidede museumsanlegget. Anleggets programfunksjoner organiseres i korsplanenes kvadranter og sidearmer mens hoveddistribusjonen fordeles langs korsets midtakse. De nye bygningsvolumene er delvis nedsenket i terrenget. Dette grepet er gjort for at de nye bygningsvolumene skal underordne seg det eksisterende Vikingskiphuset.