Verdal videregående skole

StedStiklestad allè, Verdal kommune
OppdragsgiverNord-Trøndelag fylkeskommune
ProgramTilbygg og ombygging. Ny hovedinngang, kantine,
bibliotek og undervisningsarealer
OppdragBegrenset konkurranse 1.premie
Status1. byggetrinn ferdigstilt 2010
Areal1 630 m² nybygg, 1 200 m² ombygging

Oppdraget er et resultat av «Plan- og designkonkurranse Verdal vgs» i mai 2008 om utvikling av Verdal videregående skole. Prosjektet på Verdal videregående skole er første trinn i en oppgradering av skoleanlegget. Nybygget rommer ny hovedinngang, kantine og bibliotek, og fungerer som publikumsareal ved kulturarrangementer i aula og idrettshall. Fellesarealet er skolens «hjerte» og gir rike muligheter for planlagte og tilfeldige møter, kantinefunksjon, formidling, utstillinger, storsamlinger, framføringer, m.m. Her møtes skolen og samfunnet utenfor. Ombygde verkstedhaller gir nye undervisningsarealer for design og håndverk.