Ulstein Arena

StedUlsteinvik, Ulstein kommune
OppdragsgiverUlstein kommune
ProgramIdrettshall, svømmehall, bibliotek, ungdomsarealer
OppdragPlan- og designkonkurranse
StatusKonkurranseforslag, 2010
Areal14 360 m²

Gjennom formspråk og dimensjonering ønsker prosjektet Ulstein Arena å formidle en atmosfære av stedlig identitet og lokal byggeskikk som kommer til uttrykk i Ulsteinviks eldre bebyggelse. Arkitekturen vil uttrykke byggets moderne funksjon og samtidsimpuls. Bygningen skal framstå åpen og inkluderende og være et sentralt møtested for alle. Det er lagt vekt på at anlegget i seg selv skal bli en stedegen attraksjon.

Ulstein Arena omfatter samlokalisering av idrettshall, svømmehall, bibliotek og ungdomslokaler i tilknytning til et større parkeringsanlegg. Det er lagt vekt på fleksibilitet og sambruk. Bruksfunksjonene er tilknyttet felles resepsjonsområde og kommunikasjonsareal. Kommunikasjonsarealene er fleksibelt utformet slik at atkomst til hver av bruksområdene kan nås isolert. Planens klare organisering langs fellesarealene gir god lesbarhet og orientering i anlegget. Konstruksjonens retning og takenes gjennomgående form gjør at idrettshall, svømmehall og bibliotek henvender seg likeverdig til byside og skoleside.

Sirkulasjon og tilgjengelighet løses slik anleggets strukturering er tydelig. Garderobeanleggene ligger samlet og kan benyttes samlet ved store turneringer eller som separate anlegg. Bibliotekets utforming og dynamikk gir en unik fleksibel struktur med flere bruksmuligheter i kombinasjon med ungdomslokalene.