UIT Lærerutdanning

StedTromsø
OppdragsgiverStatsbygg
ProgramNybygg for lærerutdanning
OppdragBegrenset anbudskonkurranse
StatusKonkurranseforslag med HENT AS, 2016
Areal11 800 m²

Arkitekturen gir en tydelig speiling av samtiden og uttrykker byggets aktivitet og innhold som et utadvendt og framtidsrettet universitetsbygg. Den arkitektoniske utformingen av nybygg for lærerutdanninga er tilpasset områdets topografi og eksisterende campusbebyggelse. Bygningens nederste og åpne etasjer eksponeres mot omgivelsene med høye glassfelt. Over dette «svever» de øverste etasjene.

Fasadene uttrykker funksjonshirarkiet innvendig i bygget hvor de mest utadvendte funksjonene ligger nærmest bakkeplan.  Innvendig skal bygningen framstå åpen og inviterende med atriet som det samlende volum. Åpne kommunikasjons arealer både vertikalt og horisontalt gir bygget dynamikk og aktiviserer interiøret. Det er tilrettelagt for solcellepanel på taket.