Trondheim Katedralskole

StedTrondheim
OppdragsgiverTrøndelag fylkeskommune
ProgramOmbygging og utvidelse av videregående skole i historisk bymiljø
OppdragMulighetsstudie og regulering
StatusPågår
Areal13 200 m²

Bakgrunnen for prosjektet er å legge til rette for en utvidelse av Trondheim Katedralskole på bakgrunn av økende elevtall og manglende skolefasiliteter. Forbedre universell tilgang til og i bygget. Trondheim Katedralskole skal ha samme kvaliteter og standard som andre videregående skoler i fylket.

Både innenfor planområdet og i området umiddelbare nærhet finner vi bygninger med meget høy antikvarisk verdi. Samtlige bygninger i kvartalet, med unntak av B-blokka, er underlagt fredning og/eller vern. I tillegg er grunnen mellom bygningene automatisk fredet av hensyn til underliggende kulturlag. Kvartalets vernerammer begrenser mulighetene for fysiske endringsmodeller i skolens bygningsmasse.

Som et svar på disse utfordringene foreslås det en ombygging av eksisterende skolebygg, et tilbygg i dagens skolegård samt en ny flott flerbrukshall under bakken. Tilbygget deler gårdsrommet i to deler; et “inntun” vendt mot Aulabygget og et “uttun” mot Bispegata. Mot Aulabygget gis nybygget en åpenhet slik at funksjonene på bakkeplan kan gli inn i det indre gårdsrommet. På utsiden utvides nybygget i en mer lukket form slik at det dannes en ny endefasade i anlegget mot som blir den ytre skolegården mellom skolen og Bispegata.