Tiller videregående skole

StedTiller, Trondheim
Oppdragsgiver      Trøndelag fylkeskommune
ProgramVideregående skole
Oppdragkonsept og prosjekteringskonkurranse
StatusKonkurranseforslag sammen med Sweco
Areal17 000 m²

Konkurranseforslaget til Tiller videregående skole ønsker å belyse potensialet for å videreutvikle morgendagens skole med utgangspunkt i gårsdagens skolebygning. Det er et mål for prosjektet at nye Tiller videregående skole skal fremstå med en tydelig profil og samlende identitet.

Arkitekturen skal være både markant og inkluderende og samtidig danne trygge og inspirerende rammer for elevenes læring og utvikling. Målet er å bryte ned grensene mellom skolen og omverden: skolen skal bli en campus som fungerer som et naturlig møtested for elever, nærmiljøet og det lokale næringslivet i bydelen – både i og utenfor skoletiden. Beliggenheten stiller særskilte krav til byggets arkitektur både i utforming og som aktiv bidragsyter i et moderne bysentrum; skolen i byen og byen i skolen.

Nåværende skoleanlegg består av flere bygningsdeler, fremstår som et forholdsvis lukket område. Et nytt kompakt skolebygg med et klart og enkelt uttrykk vil gi et mer lesbart og helhetlig anlegg og samtidig framstå i en klarere og åpnere sammenheng med omgivelsene.

Tiller videregående skole skal bli en aktiv bidragsyter til tilliggende byrom. Det dannes varierende romforløp med kontakt mot byrom og landskapsdrag. Tiller videregående skole har materiale- og formreferanser i tilliggende bygninger og trebyen Trondheim.