Thora Storm videregående skole

StedKalvskinnet, Trondheim kommune
OppdragsgiverSør-Trøndelag fylkeskommune
ProgramVideregående skole med flerbrukshall, 850 elever
OppdragKonkurranse
StatusKonkurranseforslag, 2012
Areal10 319 m²

Thora Storm videregående skole på Kalvskinnet ønsker å belyse byskolens potensiale som aktivum i en viktig del av Trondheims historiske sentrum. Videregående utdanning har lange tradisjoner på Kalvskinnet og etableringen av Thora Storm videregående skole, med forankring i Trondhjems handelsgymnasium og Adolf Øiens skole, er et viktig bidrag til kontinuitet i og videreføring av bydelens institusjonskarakter.

Thora Storm videregående skole vil være en katalysator for formidling og læring, et sted hvor lærere og elever kan samle og utveksle kunnskap og samtidig utvikle rasjonelle, skapende og utøvende evner. Skolen vil bli en viktig sosial og kulturell arena på Kalvskinnet. Skolens beliggenhet stiller særskilte krav til byggets arkitektur både stedtilpasning og som aktiv bidragsyter i et moderne bysentrum; skole i byen og byen i skolen.