Studentbygg i Ålesund

StedCampus Ålesund, Ålesund kommune
OppdragsgiverSiT
ProgramStudentbygg og studentboliger
OppdragKonkurranse 1.premie sammen med 3RW
StatusBygging pågår 2021
Areal2 745 m²

Prosjektet Studentbygg Ålesund med 84 studentboliger er inspirerende og spennende både i funksjonsammensetning og som byplanoppgave. Studentbygget inneholder et stort treningssenter, en HUB for fleksible arrangement og samlinger, eget rom for studentkultur, kontor for SiT og student frivilligheten og en sentral møteroms pool og strekker seg over 3 etasjer. Over studentbygget skal det etableres 84 studenthybler organisert som 5 kollektiv rundt felles kjøkken og oppholdsrom. Prosjektet er strategisk plassert både i regionen og på NTNUs Campus Ålesund. Bygget skal plasseres og utformes i tilknytning til et nytt sentralt studenttorg, som vil være hjerte i Campus Ålesund. Studentbyggets vekslende aktiviteter og virksomhet skal eksponeres mot omgivelsene slik at energien fra studentvirksomheten aktiviserer torget og campus. Studentboligene er plassert over studentbygget med felles terrasse på taket, formet og møblert for utendørs opphold og fellesaktiviteter. Boligene organiseres langs en midtkorridor med gjennomgående kjøkken og fellesrom som en sentral oase.

Bygget skal være et naturlig knutepunkt for samhandling, prototyping og eksperimentering, som samler studentaktiviteter i ett bygg. Her møtes studenter, offentlig sektor, privat næringsliv og forskere for utveksling av ideer. Samspillet mellom studentbygget og torget blir utstillingsvindu for studentaktiviteten ved NTNU og campus pulserende hjerte. Torggulvet skrår svakt mot Borgundvegen og gulvet formgis med trappeavsatser og skrå flater. Avsatsene er romdannende og inviterer til samlinger i varierende grupper