Strinda videregående skole

StedStrinda, Trondheim kommune
OppdragsgiverSør-Trøndelag fylkeskommune
ProgramVideregående skole for 1 260 elever
OppdragKonkurranse
StatusKonkurranseforslag
Areal16 950 m²

Enkelheten i de nye bygningene er utformet for å framheve skolens fortid og samtidig være en del av det store landskapsrommet på Snaustrinda. Strinda videregående skole ligger vakkert til med en markant plassering ved friområdet. Bygningens kompakte helhet ivaretar den store skalaen og bygningens betydning i lokalsamfunnet, mens hovedbygningen fra 1959 ivaretar skalaen mot parken, forplassen og boligområdet.

Hovedatkomsten fører rett inn i anleggets hjerte, skoletorget. Bygningens hovedelementer organiseres rundt skoletorget som er skolens store sambruksrom, kantine, aula, scene og vestibyle. Skoletorget har direkte kontakt med idrettsarealer, auditorium, restaurant, servering, personalrom og bibliotek. Planorganiseringen åpner for unike sambruksmuligheter og mangfoldighet av kulturaktiviteter. Dette blir kulturhuset på Strinda.

I hver ende av skoletorget er trapp og heis som leder sentralt opp i undervisningsfløyene med utdanningsprogrammene. To integrerte kommunikasjonsløyfer binder undervisningsarealene sammen i hver etasje. Bygningens hovedfunksjoner blir tilgjengelig fra flere kanter som gir praktiske sambrukskombinasjoner og fleksible muligheter på Strinda videregående skole.