Stokkan ungdomsskole

StedStjørdal
OppdragsgiverStjørdal kommune
ProgramUngdomsskole
OppdragBegrenset konkurranse 1.premie, totalentreprise med samspill
StatusFerdigstilt 2010
Areal7 800 m²

Området til Stokkan ungdomsskole preges av Sandskogens vertikale furustammer og horisontalt bølgende åkerlandskap. Bygningens horisontalitet er lett inspirert av trønderlånenes langstrakte form og djerve plassering i landskapet. Skolens generelle undervisningsarealer «svever» over terrenget og omkranser «treboksen» som beskriver skolens fellesarealer.

Bygningens horisontale linjer står til furuskogens vertikale form. Hovedinngangen med forplass er skåret inn i treboksen og videreføres gjennom aula og kantine til den terrasserte uteplassen mot sørvest. Treboksens forhøyning tillater indirekte lys ned i skolens kompakte bygningsform.

Stokkan ungdomsskole har en avklart og ren form. Elevbasene ligger i 2. etasje i lyse og luftige lokaler som hviler på en solid sokkel som rommer spesialfagene. Elevarealene ligger samlet rundt skolens gjennomgående fellesrom med store glassfelt mot både hovedinngangen og uteplassen mot vest.