Stokkan ungdomsskole

StedStjørdal
OppdragsgiverStjørdal kommune
ProgramUngdomsskole
OppdragBegrenset konkurranse 1.premie, totalentreprise med samspill
StatusFerdigstilt 2010
Areal7 800 m²

Området preges av Sandskogens vertikale furustammer og horisontalt bølgende åkerlandskap. Bygningens horisontalitet er lett inspirert av trønderlånenes langstrakte form og djerve plassering i landskapet. Skolens generelle undervisningsarealer «svever» over terrenget og omkranser «treboksen» som beskriver skolens fellesarealer.

Bygningens horisontale linjer står til furuskogens vertikale form. Hovedinngangen med forplass er skåret inn i treboksen og videreføres gjennom aula og kantine til den terrasserte uteplassen mot sørvest. Treboksens forhøyning tillater indirekte lys ned i skolens kompakte bygningsform.

Bygget har en avklart og ren form. Elevbasene ligger i 2. etasje i lyse og luftige lokaler som hviler på en solid sokkel som rommer spesialfagene. Elevarealene ligger samlet rundt skolens gjennomgående fellesrom med store glassfelt mot både hovedinngangen og uteplassen mot vest.

Last ned prosjektark.