Stjørdal kulturhus

StedStjørdal
OppdragsgiverStjørdal kulturutvikling AS
ProgramRegionalt kulturhus med kirke, hotell og parkeringsanlegg
Oppdrag1. premie sammen med Reiulf Ramstad Arkitekter AS, JST Arkitekter AS og Schønherr Norge AS
Status1. premie i 2010, ferdigstilt 2015
Areal17 500 m²

Stjørdal Kulturhus skal være et viktig møtested både lokalt i Stjørdal og regionalt for Midt Norge. En plass hvor alle kulturinteresserte skal komme, og folk av alle slag skal kunne utvikle sine skapende og utøvende evner. Kulturhuset med kirka skal fungere som en verdig møteplass for byens og regionens innbyggere. I tillegg vil hotellet huse tilreisende og bidra til å vitalisere anlegget og stedet ytterligere. Arkitekturen skal utstråle byggets moderne funksjon og samtidspuls til en hver tid. Samtidig er prosjektet forankret og inspirert i stedets historie og kultur. Stjørdal Kulturhus blir en mangfoldig plattform for kultur, kunst, dans og musikk. Bygningen blir et lokalt møtested for alle i ukens syv dager. Det er vektlagt at prosjektet i seg selv også blir en stedegen attraksjon.

Værneskirken samt den historiske trehusbebyggelsen er en viktig og vakker del av kulturarven i Stjørdal. Dette videreføres i en urban form og gis en ny tolkning i kulturhuset. Den arkitektoniske utformingen skal bidra til å skape identitet og tilhørighet og ikke fremmedgjøring. Egenarten på huset er inspirert av tradisjonen med tydelige og elementære former, materialer og konstruksjoner. Bygningen har et arkitektonisk uttrykk, romløsning og materialitet der kulturelt mangfold og stedets egenart føres sammen i en større enhet. Prosjektet søker gjennom denne tolkningen av kultur og stedsegenhet å besvare den arkitektoniske oppgaven ved bruk av varierte og velartikulerte romforløp i en unik og klar form. En arkitektur som både har lokale og globale referanser.

Da kulturhuset sto ferdig i 2015 etter en reguleringsprosess og bearbeiding av konkurranseforslaget i tett samarbeid med byggherre og brukerne fikk bygget navnet Kimen kulturhus.

Last ned konkurranseplansjer.

Se det ferdige bygget.