Boliger stallen

StedTrondheim
OppdragsgiverAS Autocentralen av 1925
ProgramOmbygging og utvidelse av antikvarisk stall til boliger
OppdragDirekte oppdrag
StatusFerdigstilt 2017
Areal203 m²

Midt i et kvartal bestående av verneverdig trehusbebyggelse i Trondheim sentrum sto en stallbygning fra 1906. Den hadde stått brakk i mange år og hadde behov for restaurering. Vårt oppdrag besto i å ombygge og utvide bygningen til å romme fire leiligheter med felles takterrasse.

På grunn av den eksisterende bygningen og det historiske bymiljøet ble fasadeuttrykk og materialer valgt i samråd med antikvariske myndigheter. Volumoppbyggingen samt vinduenes form og plassering harmonerer med stallbygningens åpninger, samtidig som kontrasten mellom nytt og gammelt bygg er markert. Overflaten på ytterveggene er en kombinasjon av farget puss og slemmet tegl i kontrast mot trehusbebyggelse, mens taktekkingen og synlige beslag er utført i sink.