Spongdal skole

StedSpongdal, Trondheim kommune
OppdragsgiverTrondheim kommune
ProgramBarne- og ungdomsskole med idrettshall
OppdragPris- og prosjektkonkurranse
StatusKonkurranseforslag
Areal9 100 m²

Gårdsanlegg med stramme trønderlåner over Bynesets bølgende landskap er en viktig og vakker del av kulturarven på Spongdal. Sammen med mer moderne bygningsformer og materialbruk i sentrum utgjør det et sammensatt bygningsmiljø med varierende dimensjoner og former. Dette videreføres og samles i Spongdal skole sin form.

Spongdal skole sin horisontalitet er lett inspirert av trønderlånas djerve plassering i landskapet. Anlegget har klare fellestrekk med tunets; skolens generelle og spesielle undervisningsarealer kranser skolens generøse inntun som danner aula, kantine og vestibyle. Festplassen samler skole og hall og anleggets imøtekommende uttun. 

Anleggets inntun og uttun er sammen det nye kulturhuset på Byneset. Spongdal skole sin kompakte helhet ivaretar den store skalaen i landskapsrommet samt anleggets betydning i lokalsamfunnet, mens romdannelser, utforming, farger og materialitet ivaretar barnas skala og behov for gjenkjennelse og trygghet.