Skjetlein videregående skole – STO

StedSkjetlein, Trondheim kommune
OppdragsgiverSør-Trøndelag fylkeskommune
ProgramNybygg for særskilt tilrettelagt opplæring
OppdragRammeavtale/1. plass totalentreprise med Consto Entreprenør
StatusFerdigstilt 2018
Areal340 m²

På oppdrag fra Trøndelag Fylkeskommune utarbeidet Lusparken Arkitekter forprosjekt for nytt bygg for STO (særskilt tilrettelagt opplæring) ved Skjetlein videregående skole vinteren 2016/2017.

STO er et tilbud til elever med autismespekterlidelser og multifunksjonhemminger. Dette er elever som har behov for individuell undervisning i 1:1 og tett oppfølging fra personalet. Det er derfor lagt stor vekt på planløsning i tett samarbeid med brukere og fylkeskommune. STO er utformet med to baser, hvor bruk kan variere og rom kan benyttes fleksibelt i forhold til behov.

Lusparken Arkitekter vant sammen med Consto Entreprenør totalentreprisen for bygging. I detaljprosjektfasen var det stort fokus på miljø. Bygget er et saltakshus i to etasjer med hovedkonstruksjon i tre. Bygget er bygd som passivhus med strenge krav til tetthet, og det er utført dagslyssimulering for størst mulig bruk av vinduer. Huset har heldekkende solceller på takflate mot sørøst, godt integrert slik at dette framstår som en naturlig del av taket.

STO-avdelingen er prosjektert og bygd med robuste overflater innvendig med bruk av overflater i tre i vegger og himling. I plan 2 er det lagt inn undervisningsareal og arbeidsrom for lærere for annen studieretning; disse har egen adskilt inngang. Bygget sto ferdig til skolestart august 2018.