Rosenborg ungdomsskole

StedRosenborg, Trondheim kommune
OppdragsgiverTrondheim kommune
ProgramUngdomsskole med idrettshall
OppdragKonkurranse
StatusKonkurranseforslag, 2007
Areal7 000 m²

Skolegården; «livet mellom husene», er en naturlig fortsettelse av grøntdraget gjennom Rosenborg Park med visuell åpenhet og kontakt videre til Festningsparken og Kristiansten festning. I Rosenborg ungdomsskole er skolebygningen plassert mot Stadsingeniør Dahls gate, sentralt mellom Nonnegatas forgreninger. Idrettshallen er plassert mot idrettsanlegget.

Terrenget på Rosenborg har gradvis fall mot Møllenberg og danner klart definerte flater (terrasser) fra idrettsanleggets nivå via skolegården/grøntdraget til Stadsingeniør Dahls gate og videre ned mot Møllenberg. Store glassflater i Rosenborg ungdomsskole gjør at landskapsdraget fortsetter gjennom bygningen og gir et flott møtested som gir en følelse av være ute.

Begge bygningene har rektangulære grunnformer med hvert sitt samlende hovedvolum hevet en etasje over skolegårdens nivå. Via hovedinngangen ledes man inn i et romslig sentralrom med overlys. Rommet gir kontakt til og innblikk i hele skolens virksomhet med visuell kontakt til alle 3 planene. Fra sentralrommet er det direkte forbindelse/videre romforløp til en romslig aula med plass for alle skolens elever i et fast amfi og på stoler på gulvet. Aulaen har rikt dagslysinnfall med utsikt til Kristiansten festning og forbindelse til uteamfi.