Røros videregående skole

StedRøros
OppdragsgiverTrøndelag fylkeskommune / Ruta AS
OppdragAvrop rammeavtale til og med anbud
ProgramVideregående skole – ombygging og nybygg
StatusÅpnet høsten 2019
Areal7 300 m²

Prosjektet omfatter en eksisterende videregående skole med 220 elever og 70 ansatte. Aajege – samisk språk- og kompetansesenter er lokalisert til skolen sammen med Røros kommunes voksenopplæringssenter. Røros grunnskole benytter spesialrom og biblioteket i den nye skolen.

Vi utarbeidet en masterplan for utvikling av skoleanlegget der deler av bygningsmassen var fra 1960-tallet. De eldste byggene er revet og har gitt plass til nybygg med kantine, bibliotek, auditorium, undervisningsrom og verksteder samt administrasjon. De andre gjenstående bygningene har gjennomgått transformasjon/ombygging i ulik grad. 

Det er lagt vekt på enkel logistikk og en samlende trafikkåre gjennom anlegget som ulike funksjoner knytter seg til. Skoleanlegget skal også brukes utenfor skoletid, det er lagt til rette for sonedeling av anlegget. Kantinen vil være hjerte og samlingspunktet i den nye skolen, som med store flotte glassfasader i begge endene som gir gode lysforhold i rommet.

For å holde skolen i drift gjennom byggeperioden, kom en midlertidig paviljong opp for å huse administrasjonen og noen undervisningsrom.

Nybygg holder passivhusstandard, mens bygninger som er ombygd har fulgt TEK10.

Etter anbudskonkurransen fikk Lusparken Arkitekter kontrakt med totalentreprenør Ruta AS for prosjektgjennomføring.