Røros videregående skole

StedRøros
OppdragsgiverTrøndelag fylkeskommune / Ruta AS
OppdragAvrop rammeavtale til og med anbud
ProgramVideregående skole – ombygging og nybygg
StatusÅpnet høsten 2019
Areal7 300 m²

Prosjektet omfatter en eksisterende videregående skole med 220 elever og 70 ansatte. Aajege – samisk språk- og kompetansesenter er lokalisert til skolen sammen med Røros kommunes voksenopplæringssenter. Det ble utarbeidet en masterplan for utvikling av skoleanlegget der deler av bygningsmassen var fra 1960-tallet. De eldste byggene er revet og har gitt plass til nybygg med kantine, bibliotek, auditorium, undervisningsrom og verksteder samt administrasjon. De andre gjenstående bygningene har gjennomgått transformasjon/ombygging.

Det er lagt vekt på enkel logistikk, en samlende trafikkåre gjennom anlegget som ulike funksjoner knytter seg til. Skoleanlegget skal brukes utenfor skoletid, og det er lagt til rette for sonedeling av anlegget. Skolen var i drift i hele byggeperioden. Det er prosjektert og bygd en midlertidig paviljong for administrasjon og undervisningsrom.

Nybygg holder passivhusstandard, mens bygninger som er ombygd har fulgt TEK10.

Etter anbudskonkurransen fikk Lusparken Arkitekter kontrakt med totalentreprenør Ruta AS for prosjektgjennomføring.