Repslagergården

StedTrondheim
OppdragsgiverA/S Autocentralen av 1925
ProgramBolig- og næringsbygg
OppdragDirekte oppdrag
StatusGodkjent rammesøknad 2017
Areal6 500 m²

Prosjektet omfatter ombygging og påbygg av et næringsbygg oppført i 1917, samt restaurering og opparbeiding av bakgårdsarealet. Eiendommen ligger sentralt i Trondheim sentrum og består i tillegg til næringsbygget av eldre, vernede trebygninger mot nord. Det eksisterende bygget består av et én-etasjes lavbygg samt et fire etasjers murbygg, og er en begrenset del av det opprinnelige prosjektet fra 1917, som egentlig skulle ha fire etasjer i hele eiendommens utstrekning langs Repslagerveita.

Vårt prosjekt er å betrakte som en byreparasjon der vi kompletterer bygget og tetter hullet i fasaderekken. Vi har lagt vekt på å formidle overgangen fra trehusrekke til murgård gjennom inndeling og repetisjon av trehusenes dimensjoner, i tillegg til å gjenta murbyggets tårn ved å ha fire inntrukne oppbygg i 4. og 5. etasje. Disse inneholder to-etasjers leiligheter med takterrasser, og skal oppføres i massivtre.

Repslagergården skal inneholde 36 to- til fem-roms leiligheter med ulik størrelse og organisering, der gjennomlys og gode inngangsituasjoner har vært viktig. I tillegg inneholder prosjektet ombygde og rehabiliterte næringsarealer samt parkeringskjeller.