Ranheim barneskole

StedRanheim
OppdragsgiverTrondheim kommune
ProgramBarneskole 1 – 7 med SFO
OppdragKonkurranse 1.premie, totalentreprise med samspill
StatusFerdigstilt 2010
Areal6 700 m²

Ranheim barneskole ligger fantastisk plassert ved sjøen, og  fjorden er både fysisk og visuelt en ressurs for skoleanlegget. Skolebygningen ligger som en skjerm mot nordavinden og beskytter uteplassen. Alle innganger er fra den skjermede uteplassen mot sør. Fra hovedinngangen kommer man inn i et romslig fellesareal åpent over 2 etasjer. Skolens administrasjon med ekspedisjon er godt synlig fra inngangen.

Fellesrommet med festsalen gir muligheter for planlagte og tilfeldige møter, kantinefunksjon, formidling, utstillinger, storsamlinger, framføringer, m.m. Her møtes skolen og samfunnet utenfor. Elevbasene er likeverdig utformet med undervisningsrom og aktivitetsrom mot nord, innganger og garderober mot sør.

En midtsone med grupperom, formidlingsrom, trapper og birom skiller intern trafikk i trinnarealet og trafikk til andre områder i skolen. Trafikkarealet er minimalt, det er ingen gjennomgangstrafikk i basene, elevene kan bevege seg mellom etasjene uten at de forstyrrer arbeidet i inntilliggende arealer. Lærerarbeidsplassene er knyttet direkte til elevbasene.

Ranheim barneskole ble ferdigstilt og åpnet i 2010, og i 2017 gjennomførte vi en mulighetsstudie for utvidelse av skolen.