Ranheim barneskole og SFO

StedRanheim
OppdragsgiverTrondheim kommune
ProgramBarneskole 1-7 med SFO
Oppdrag1. premie, totalentreprise med samspill
StatusFerdigstilt 2010
Areal6 700m²

En ny skole betyr nye muligheter for voksne og barn! Vårt håp er at «nye» Ranheim barneskole og SFO skal støtte opp om skolens egne visjoner og være et hjelpemiddel i arbeidet med måloppfyllelse – et inkluderende læringsmiljø der alle skal føre tilhørighet, bli sett og føle mestring i hverdagen.

Skolen skal gi elevene trygge, inspirerende og tidsmessige omgivelser for faglig, kulturell og sosial læring, samtidig som den skal oppleves som rommet rundt er fullverdig og trivelig arbeidsplass for alle ansatte.

Skolen er planlagt ut fra prinsippet for universell utforming. Det er lagt vekt på å finne muligheter for fleksibilitet og sambruk av arealer.

Skolebygningen skal fylle viktige fellesfunksjoner for bydelen og nærmiljø. I forslagets utforming er det vektlagt at bygningen skal framstå med klar identitet og i naboskap med framtidig idrettshall. Det er lagt til rette for nærmiljøets bruk av skolebygget og uteområdet slik at anlegget blir en ressurs for alle på Ranheim.

Det flotte naboskapet med fjorden er en ressurs for skoleanlegget, fysisk og visuelt. Bygningenes plassering og utstrekning følger reguleringsplanens retningslinjer. Skolebygningen vil bli en flott skjerm mot nordavinden, som en god beskyttelse av uteplassen.

Lusparken Arkitekter vant totalentreprisekonkurransen sammen med entreprenøren Hent AS.

Last ned konkurranseplansjene.

Se det ferdige prosjektet.