Boliger plattingen på Røros

StedRøros
OppdragsgiverMahamas AS
OppdragDirekte oppdrag
ProgramReetablering av revet bebyggelse
Arealca 500 m²
StatusByggemeldt

Prosjektet ligger i et område av Røros sentrum hvor det har blitt foretatt inngrep i både bygningsmasse og bystruktur. Tomten går under navnet plattingen. Graden av inngrep og endringer i ettertid er av et slikt omfang at reetablering og tilbakeføring til «det opprinnelige» anses verken mulig eller ønskelig. Prosjektets plangrep og arkitektur har derfor karakter av byreparasjon.

Prosjektet består av butikklokale på bakkeplan med boliger/leiligheter i 2.etasje. Prosjektert i massivtre og gjenbruk av utvendig kledning. Arkitekturen ønsker å bidra til kontinuitet basert på en stikkordsmessig sammenfatning og tolkning av hva Røros har vært, er blitt og er: bergverkplassen på fjellvidda, tett og komprimert gårdstruktur, planmønster, verdensarvsted, tradisjonsbærer, turisme, bolig- og handelssentrum.

Prosjektet skal ikke være det ene, men forholde seg til alle. Bidra til at Røros utvikles som et levende bysamfunn og styrkes som verdensarvsted.

Byreparasjon som vi kaller det prøver å rette opp er de sterke inngrepene området ble utsatt for i forrige århundre. Gårder ble revet og nytt gateløp ble etablert fram til Kjerkgata i forlengelsen av Henrik Grønns vei. Da denne tomten ikke er blitt bygd opp igjen har den fått navnet plattingen.

Slik bygningene er prosjekter fremstår de som en nytolkning av plan- og bygningstrukturen i Røros sentrum. Tidligere inngrep i området gjør det vanskelig å rekonstruere et sammenhengende og riktig historisk tidsbilde. Ved bruk av prosjektets to bygningstypologier ønsker vi å unngå diskusjonen om hvilken tidsepoke de nye bygningene skal referere til, men søker å repetere materialbruk, bygningsammensetning og proporsjoner som er felles for de fleste tidsepoker i Røros’ bygningshistorie. En gjenkjennbar fellesnevner tolket inn i vår tids arkitekturforståelse med sine tekniske, økonomiske og funksjonelle krav til bygninger.