Parallelloppdrag Overvik

StedTrondheim
OppdragsgiverOvervik Utvikling og TOBB
OppdragParallelloppdrag
ProgramMulighetsstudie lokalsenter Overvik
StatusPlanforslag 2017
Arealca 33 000 m²

Overvik blir en ny bydel øst i Trondheim. Den nye bydelen skal binde sammen bydeler, danne forbindelse mellom marka og sjøen og forene livet på landet med urbane kvaliteter. Sentrum i bydelen Overvik er plassert øverst i bydelen godt synlig og med utsikt til Trondheimsfjorden mot øst og mot nord. Her plasseres bydelens sentrumsfunksjoner som sammen med Jakobsli skole vil danne Overviks samlende energipunkt.

Sentrumsfunksjonene er organisert i en serie av overlappende romdannelser og funksjoner. Senterets hovedrom er torget og nærmiljøaktiviteter. Rundt og inntil torget ligger forretninger, kafeer, kultur, kiosk, galleri, bussholdeplass, HC-parkering, sykkelparkering, nærmiljøaktiviteter, boliger, park, lek, områder for parselldyrking, uteservering, scener, amfi med mer. Torget blir et trafikalt fordelingspunkt, møteplass, et strategisk punkt for presentasjon, formidling og evenementer. Torget er Overviks storstue og energiske sentrum i bydelens dagligliv. Herfra er sentrumsfunksjonene organisert etter prinsippet «ringer i vann», fra offentlig til privat, eller energisk til rolig, eller urban til landlig. Organiseringsprinsippet følges i plan- og snittutforming av sentrumsdannelsen.

Bygningsvolumenes oppbygning følger samme strategien med den høyeste og tetteste utnyttelsen mot nord og større åpenhet mot sol og utsikt i sør og øst.

Området med nærmiljøaktiviteter forlenges over hovedveien og knyttes sammen med skolens forplass med et bredt opphøyet gangfelt. Slik blir hele området fra skolen og østover ned lia, flettet sammen av gang- og sykkelveier i parkdraget langs Overvikbekken. Langs parkdraget åpnes det for nærlekeplasser og oppholdssoner med kontakt mot jorder og kulturlandskap.