NTNU Oppredningen

StedTrondheim
OppdragsgiverNTNU
ProgramOmbygging av eksisterende undervisningsbygg
OppdragRammeavtale
StatusFerdigstilt mellom 2019 og 2021
Areal2 100 m²

Dette bygget Oppredningen på Campus Gløshaugen i Trondheim var lokaler for Institutt for geovitenskap og petroleum frem til nybygget på Valgrinda sto ferdig. Det som tidligere hadde vært laboratorier og forskningslokaler, skulle nå bli undervisningslokaler, fellesarealer og lokaler for ansatte. Lusparken ble engasjert til å planlegge og utforme denne ombyggingen, samt som ansvarlig søker for tiltakene.

Deler av bygget ble tegnet om for å brukes av ulike studentforeninger ved NTNU. Inneholder blant annet felles oppholdsrom, kjøkkenfasiliteter og et stort scenerom. Masterstudenter ved Entreprenørskoleprogrammet har fått nye arbeidslokaler og et nytt samlingslokale med kjøkken og sittegrupper. Ansatte ved Eksperter i Team har fått nye kontorlokaler med tilhørende støtte- og fellesarealer. Brukermedvirkning har vært en viktig del av prosjekteringen.

I førsteetasjen bygges det nå en innovasjonshub med tilhørende verkstedareal for studenter, ansatte og besøkende. Dette området skal fungere som et samlingspunkt for entreprenørskap- og innovasjonsprogrammene ved NTNU. Hvor det blant annet skal kunne tilbys uformelle arbeids- og møtelokaler og et sceneareal for presentasjoner. Innovasjonshuben ved Oppredningen er et pilotprosjekt for fremtidige hublokaler ved NTNU.

Du kan se nybygget på Valgrinda, Berglaboratoriet her