NTNU Gunnerushuset

StedKalvskinnet, Trondheim
OppdragsgiverNTNU
OppdragRammeavtale
ProgramPublikumstoalett, utstillingsrom, arkiv
Areal190 + 200 m²
StatusÅpnet høsten 2019

To prosjekter i Gunnerushuset, utført parallelt. Det ene prosjektet omfatter en totalrenovering av et av NTNU Vitenskapsmuseets hovedutstillingsrom, mens det andre er en totalrenovering av garderobe, publikumstoaletter og arkiv i kjelleren.

Restaureringen av utstillingsrommet er gjort i tett samarbeid med Riksantikvaren, da bygningsmassen Gunnerushuset er fredet. Hovedfokus har vært gulv, himling og sikringstiltak. Løsninger i himling er gjort mest mulig fleksible med tanke på de forskjellige utstillingene som vil være i rommet.

Oppgradering av toalett og garderobefunksjonene er løst innenfor eksisterende areal. Arealet er optimalisert og fungerer bedre for museets besøkende, hvor mange er barn. Terrakotta-flisene har blitt revet skånsomt, renset og deretter gjenbrukt for å lappe hull og skader i hovedrommene.

Geologiarkivet fikk også en oppgradering, vegger er tilbakeført til originalt murverk. Veggen er blitt rensket, restaurert og kalkmalt.