NTNU FHS og SIT idrett

StedElgeseter gate 10, Trondheim
OppdragsgiverStatsbygg
ProgramUndervisnings- og idrettsbygg for Fakultet for helse- og sosialvitenskap og SiT idrett
OppdragBegrenset anbudskonkurranse
StatusKonkurranseforslag, 2016
Areal14 000 m²

Arkitekturen gir en tydelig speiling av samtiden og uttrykker byggets aktivitet og innhold som et utadvendt og framtidsrettet universitetsbygg; en sosial og inkluderende arena. Nybygget for Fakultet for helse- og sosialvitenskap og SiT idrett ligger strategisk til mellom øvrige fagområder i NTNUs campus på Kalvskinnet, Øya, Gløshaugen og Hesthagen. Høgskoleparken vil være det samlende grøntarealet i NTNUs strategi for sentrumsnær samling av campusområdene. Nybygget for FHS/SiT i Elgeseter gate 10 vil få en framtredende plassering som fond i parkens samlende byrom, samtidig som bygget vil danne en tydelig portal til St. Olavs Hospital og Campus Øya.

Vårt løsningsforslag underbygger prosjektets hovedidé med vektlegging av kvaliteter som inviterer til fysisk utfoldelse og møter mellom mennesker, både av faglig og sosial karakter. Prosjektets organisering og arkitektoniske utforming innbyr til samling og samhandling for ansatte, studenter og gjester. Samlokalisering med SiT idrett er innovativ og vil gi synergieffekter ut over byggets generelle bruksfrekvens.

En forplass samler alle forbindelseslinjer mellom NTNUs campusenheter. Ideen er at disse kommunikasjonslinjene videreføres inn i er raust atrium i nybygget. Sammen med forplassen blir atriet anleggets samlende urbane romdannelse. All hovedkommunikasjon, både vertikalt og horisontalt, foregår i tilknytning til dette rommet.