NTNU Akrinn – samlet

StedTrondheim
OppdragsgiverNTNU / Statsbygg
ProgramOmbygging av eksisterende undervisningsbygg
OppdragDirekte oppdrag, rammeavtale
StatusFerdigstilt februar 2021
Areal12 500 m² + 34 000 m² utomhusplan

Akrinn er en del av NTNU Campus Kalvskinnet i midtbyen i Trondheim. I forbindelse med samlokalisering av ingeniørfagene på Campus Gløshaugen og som forberedelse for prosjektet Campussamling, har det blitt gjennomført flere ombyggingsprosjekt på Akrinn. Undervisningsarealer er ombygd for å huse flere enheter i NTNUs sentraladministrasjon: Studieavdelingen, Økonomiavdelingen, HR/HMS og Dokumentasjonsavdelingen. Det er i tillegg kommer nye arbeidsplasser og studio for Multimedia og Læringsstøttesenteret og flere undervisningsrom er bygd om for tilpassing til nye undervisningsformer. Ansatte og studenter får tilgang til ny innendørs sykkelparkering med garderobeanlegg. 

NTNU Akrinn består av flere bygninger fra ulike tidsperioder knyttet sammen til et stort kvartal. Flere av byggene er underlagt antikvarisk vern. Retorten fra 1899 er att av disse byggene, det er rehabilitert i samarbeid med antikvariske myndigheter og bygd om til studentarbeidsplasser.

Campus Kalvskinnet består som sagt av flere bygninger, blant annet Vitenskapsmuseet, Gunnerusbiblioteket og Akrinn. Det er utarbeidet en samlende utomhusplan som skal bidra til å gi felles identitet for campus.

Prosjektene er gjennomført i samarbeid mellom NTNU som leietaker og Statsbygg som huseier. 

Retorten kan du se her