Norsk helsearkiv

StedTynset
OppdragsgiverStatsbygg
ProgramArkiv, magasin, datalagring, lokaler for produksjon, forskning og administrasjon
Oppdrag1. premie, prosjektkonkurranse med løsningsforslag
StatusÅpnet våren 2019
Areal2 500 m²

Norsk Helsearkiv Tynset skal motta pasientarkiv fra hele spesialhelsetjenesten i Norge, og samle dette til ett, nasjonalt helsearkivregister. Etableringen av helsearkivet og helsearkivregisteret er en viktig satsing for å fremme medisinsk og helsefaglig forskning. Dette er unikt i verdenssammenheng og bygningen er spesialdesignet for nettopp dette formålet.

Helsearkivet ligger fint plassert i landskapet, og føyer seg inn i rekken av større bygningsvolum langs Sjukehusveien på Tynset. Arkitekturen gir en tydelig speiling av samtiden og uttrykker byggets innhold og verdighet som et nasjonalt viktig kulturbygg. Materialbruken bygger opp under Innlandet som treregion.

Bygget har to hoveddeler, en for produksjon og en for arkivering. Produksjonsdelen består av kontorarbeidsplasser, funksjonsrom og kantine, mens arkiveringsdelen lagrer mottatt data. Dette gjenspeiles i arkitekturen. Produksjonsarealet er luftig, med gode dagslysforhold, og utstrakt bruk av tre. Hovedkonstruksjonen er i massiv- og limtre, mens spaltepanel på vegger og plater i treullsement i himling gir gode akustiske forhold. Arkivdelen har høye krav til sikkerhet, både mtp. brann, teknisk utstyr og sikkerhet rundt bygget. Den har et mer lukket uttrykk, med materialbruk av stål og lavkarbonbetong. Utvendig er bygget kledd med lokalprodusert, vedlikeholdvennlig brent trepanel.

Månedens prosjekt i april 2019 av Grønn Byggallianse.

Nominert til Arkitekturprisen 2019.