Norsk helsearkiv

StedTynset, Tynset kommune
Oppdragsgiver      Statsbygg
ProgramDigitalisering og arkiv
OppdragBegrenset anbudskonkurranse
StatusFerdigstilt 2019
Areal2 400 m²

Norsk helsearkiv på Tynset skal opprettes for å digitalisere og bevare pasientjournaler og annen data fra norske sykehus for ettertiden. Arkivet er et offentlig byggverk som er gitt en naturlig plassering langs Sykehusveien på Tynset sammen som det tredje offentlige byggverk på rad, etter Nord-Østerdal videregående skole og Sykehuset Innlandet.

Gjennom en helhetlig vurdering av de ytre rammene langs Sykehusveien på Tynset, i tillegg til topografi og klimatiske forhold, har prosjektet blitt utformet i tråd med visjonene og behovene som ble beskrevet i konkurranseprogrammet. Arkitekturen gir en tydelig speiling av samtiden og utrykker byggets innhold og verdighet som et nasjonalt viktig kulturbygg.

Norsk helsearkiv skal sikre viktig informasjon for ettertiden. I kraft av sin betydning skal bygningen uttrykke soliditet og verdighet gjennom konstruksjoner, materialbruk samt arkitektonisk utforming og organisering. Selv om arkivbygget vil være relativt lite tilgjengelig for publikum var det ønskelig at byggets henvendelse mot Sykehusveien skulle fremstå som åpen og innbydende.

Månedens prosjekt i april 2019 av Grønn Byggallianse.

Nominert til Arkitekturprisen 2019.