Namsos sjøfront

StedNamsos sjøfront
OppdragsgiverNamsos kommune
ProgramUtviklingsplan for Namsos sjøfront
OppdragBegrenset arkitektkonkurranse 1. premie sammen med 3RW Arkitekter og Agraff AS, 2008

Hovedmålet har vært å aktivisere, tydeliggjøre og binde sammen Namsos sentrum langs sjøfronten – Namsos sjøfront. Gjennom vårt hovedgrep har vi skapt to ulike situasjoner i hvordan det nye Namsos møter vannet. Ved Bråholmen vil vi ta vare på og dyrke den tradisjonelle kaia sin egenart. Her ser vi for oss frittstående bygninger plassert på en flate innenfor foreslåtte byggegrenser for å forsterke og tydeliggjøre gjenreisningbyens møte med vannet.

Eksisterende hus kan stå, eller erstattes av nye hus som i større grad kan være med å aktivisere kaia gjennom næringslokaler i 1. etasje og boliger over. Lenger vest ved kjøpesenteret og til Rock City etablerer vi en ny kai promenade med strand. Her ser vi for oss et opparbeidet område som vil aktivisere og binde sammen området rundt Rock City med resten av Namsos sentrum. Disse to sjøfrontene møtes sentralt i det nye Namsos. Her kan det nye torget og parken i Namsos etableres – sentralt plassert sammen med rekebåten og gjestehavna.