Moholt krematorium

StedMoholt, Trondheim
OppdragsgiverTrondheim kommune
ProgramKrematorium for Trondheim
OppdragKonkurranse 1.premie
StatusFerdigstilt 1998
Areal800 m²

Det nye krematoriet ligger på Moholt kirkegård. Moholt krematoriet er lagt inntil og senket i forhold til platået rundt kirken, og knytter seg til kirkegårdsmuren og terreng med bruk av naturstein. En langsgående mur deler anlegget i en teknisk del og en seremoniell del. Anleggets tekniske del  består av to parallelle ovnslinjer med tilliggende funksjoner. Garasjer, verksted og driftstun for kirkegårdsdriften inngår i anlegget. Den seremonielle siden består av et seremonirom for 70 personer. Moholt krematoriet er konfesjonsløst.