Mære skole og barnehage

StedMære, Steinkjer kommune
OppdragsgiverSteinkjerbygg KF
OppdragKonkurranse 1.premie, totalentreprise
ProgramBarneskole og barnehage
StatusBygging pågår 2020/2021
Areal3 040 m² skole, 1 160 m² barnehage

Med mottoet «Jo mære vi er sammen» gikk Lusparken Arkitekter og FuglesangDahl av med seieren om ny barneskole og barnehage.

Skolen og barnehagen vil sammen med samfunnshuset og idrettshallen/idrettsplassen bli et viktig møtested, kultur- og aktivitetsarena for alle i Sparbu og Mære. Området vil bli et samlende oppvekstsenter for læring, formidling samt kulturelle og sosiale aktiviteter.

Bygningene skal ha tydelig henvendelse mot trafikale atkomster og framstå åpne og inkluderende med klar og lesbar form mot omgivelsene. Skolen og barnehagen skal hver for seg ha en klar og identitetgivende form, samtidig som arkitekturen utformes med tydelige fellestrekk og felles materialbruk.

Tomta er sørvendt og solrik med flott utsikt over kulturlandskapet, sørover mot Sparbu og vestover mot Mære kirke. Slik skolebygningen og barnehagen er plassert og orientert, er utsikt og gode solforhold prioritert både i bygnings- og landskapsutforming.

Arkitekturen skal ha referanse til tradisjonelle og lokale bygningsformer, men også utfordre sammenstillingen og forståelsen av det kjente. Bygningene er sammensatte av enkle saltaksformer; skolebygget av tre parallelle saltak, mens barnehagen består av tre saltaksfløyer i Y-form. Tomtas skrånende terreng er en kvalitet for uteområdene.