Jakobsli skole

StedJakobsli, Trondheim kommune
Oppdragsgiver      Trondheim kommune
ProgramBarneskole
OppdragPlan- og designkonkurranse
StatusKonkurranseforslag sammen med Div A. Arkitekter AS og Bjørbekk & Lindheim AS, 2016
Areal8 000 m²

Anlegget består av to bygningskropper forbundet med en gangbro. Bygningene danner en L som skjermer skolens uteoppholdsarealer fra en mer offentlig skoleplass; adkomsttorget mot et nærmiljøtorg og hovedveien. Elevinngangene er skjermet, men likevel tilgjengelige fra flere retninger ift hvor elevene kommer fra. Barnehagen vil danne en 3. vegg i elevenes uteoppholdsarealer. Bygningen er planlagt som skole for trinn 1-7 med idrettshall og som nærmiljøsenter. Anlegget er sonedelt slik at det vil fungere etter skoletid og være en ressurs for nærmiljøet.