Inderøy oppvekst- og kultursenter

StedInderøy
OppdragsgiverInderøy kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune
ProgramBarne- ungdoms- videregående skole, kulturskole
Oppdrag1. premie begrenset konkurranse 2013
StatusFerdigstilt 2016
Areal17 000m² (hvorav 7 000m² nybygg)

IOKS – Inderøy oppvekst og kultursenter skal utvikles til et viktig møtested for alle på Inderøya. Et sted hvor lokalsamfunnet skal samles til utvikling av kultur, kunnskap og mangfold, hvor lærere og elever kan samle kunnskap og utvikle skapende og utøvende evner. Arkitekturen skal både uttrykke byggenes funksjon som moderne utdanningsinstitusjoner og som kulturell arena. Bygningene skal framstå åpen og inkluderende og stimulere kunnskaplysten, utvikling og til kulturelle opplevelser. Det er lagt vekt på at anlegget i seg selv kan være med på å styrke identiteten i området.

Innad i IOKS er det lagt vekt på skolens fellesskapsopplevelser og sambruk av arealer samtidig som hver enkelt skole, funksjon og institusjon er synlig, på at publikum, elever og ansatte møtes i fellesarealene. Sakshaug skole integreres i anlegget gjennom utformingen av utomhusanlegget og sambruk av funksjoner i «storskolen» /senteret. Gjennom prosjektet Inderøy oppvekst og kultursenter legges det til rette for møte mellom generasjoner i opplevelser og aktiviteter.

Lusparken Arkitekter vant konkurransen sammen med Skansk AS, totalentreprise med samspill.

Prosjektet sto ferdig sommeren 2016 og fikk navnet Akset kultur- og skolesamfunn.

Last ned konkurranseplansjer.