Hurtigbåtterminalen

StedBrattøra, Trondheim kommune
OppdragsgiverSør-Trøndelag kommune
ProgramTerminalbygg, flytekaier, drivstoffanlegg
OppdragBegrenset anbudskonkurranse
StatusFerdigstilt 2013
Areal570 m²

Prosjektet ønsker å sette fokus på moderne terminaldrift som aktivum i Trondheims nye byrom på Brattøra. I tillegg til betydelig pendlertrafikk vil hurtigbåtterminalen på Brattøra være Trondheims nye portal for reisende til og fra Trøndelagskysten og Nordmøre. Tverrforbindelsen vil ytterliggere forsterke hurtigbåtterminalens posisjon som sentrumsnært trafikknutepunkt.

Hurtigbåtterminalens beliggenhet sentralt i Ytre Basseng med Trondheims nye sjøfront langs Brattørkaia som bakteppe skaper de beste forutsetninger for et storslått møte med byen. Hurtigbåtterminalen og Brattørkaia er for mange de første møte med Trondheim by og skal utvikles til et urbant og identitetsskapende område med klare referanser både til fjordbyen og teknologibyen Trondheim. I lys av planene for området vil det i ly av terminalpiren utvikles ny gjestehavn for fritidsbåter.

I tillegg til å fremstå som en innbydende og effektiv terminal skal terminalbygget gi rom for attraktive servicefasiliteter og variert med naturlig henvendelse mot hurtigbåtanløp, gjestehavn og byside.

Effektiv trafikkstyring og klar lesbarhet har vært styrende for planutformingen. Servicefunksjonenes langstrakte bygningsvolum gis en bølgende utforming på terminalsiden. Veggens dynamiske planform leder de reisende inn i terminalen samtidig som den danner naturlige lommer ved billettautomater og atkomst til servicefunksjoner.