Hegra barneskole

StedHegra, Stjørdal
OppdragsgiverStjørdal kommune
ProgramNy barneskole
OppdragSamspillentreprise etter prekvalifisering og forhandling
StatusFullført forprosjekt og regulering
Areal4 500 m²

Det skal bygges ny barneskole på Hegra. Den nye skolen skal plasseres langs Skjelstadmarkvegen, fylkesveg 752, nord for Hegra ungdomsskole og tilhørende kunstregressbane. Sammen med idrettshallen, ungdomsskolen og barnehagen vil bygget utgjøre et samlet oppvekstsenter og aktivitetssenter for lokalsamfunnet i Hegra.

Nye Hegra barneskole skal framstå som et helhetlig skoleanlegg tilrettelagt for utvikling av kunnskap, aktivitet og mangfold. Samtidig vil skolen bli et naturlig samlingssted for lokalsamfunnet. Arkitekturen skal framstå åpen, inkluderende og stimulere læring, formidling og utvikling av sosiale ferdigheter.

Det skal legges vekt på at anlegget skal bidra til samhold og identitet i nærmiljøet. Skolens hovedorganisering er forankret i romprogram og møter med brukerne i skisseprosjektfasen. Plankonseptet er organisert i vinkel hvor skolens avdelinger og bruksområder er plassert i hver av fløyene, som støter sammen i skolens vestibyle med aula og kantine. Plankonsept og organisering er godt lesbar i skolens bygningsform. Formen gir stor flexibilitet og sambruk. Begge fløyene kan også enkelt utvides, om behovet i fremtiden skulle oppstå.

Nye Hegra barneskole er prosjektert etter mål om BREEAM Very Good-sertifisering. Det har vært særlig fokus på energiproduksjon og bruk av lavutslippsmaterialer.