Hamnegata 8

StedStorkaia, Molde
OppdragsgiverMolde og Romsdal Havn IKS
ProgramServicebygg med kontorer, havnefunksjoner og knutepunkt
OppdragIdékonkurranse, 1. premie, totalentreprise med forhandling
StatusFerdigstilt 2017
Areal3 900 m²

Prosjektet er første byggetrinn av totalt 3 nybygg på Storkaia i Molde, og er en videreføring av 1. premieutkastet i plan- og designkonkurransen for Storkaia. De 3 prosjektene sammen vil sammen oppgradere og revitalisere kai området og knytte Storkaia til den nye havnepromenaden og torget. Bygget er et tilbygg til et eksisterende administrasjonsbygg, og inneholder servicefunksjoner for havnedrift på kaiplanet, kontorer og møterom på plan 2 og 3. Bygget har en storslått beliggenhet med fritt utsyn til Molde panorama.

Det er brukt Aerogel-paneler sammen med glass og utvendig solavskjerming på kontorene. Sokkelen har teglforblendig, mens tak, østgavl og dekkekanter er kledd med lys granitt. Bygget har fått en karakteristisk form som gjenspeiler Romsdalsalpene, og samtidig tilnærmer seg det særpregede bygget tegnet av Tor H. Torske fra begynnelsen av 90-tallet.

På grunn av byggets beliggenhet inntil Alexandraparken brukes det aktivt under Moldejazz hvert år.