Hamar katedralskole

StedHamar, Hamar kommune
OppdragsgiverHedmark fylkeskommune
ProgramVideregående skole med 1 200 elever, 6 utdanningsprogram
OppdragProsjektkonkurranse, 1.premie
StatusFerdigstilt 2009
Areal25 000 m²

Prosjektet springer ut av vedtak om sammenslåing av 3 videregående skoler på Ajer i Hamar. Hamar katedralskole er dimensjonert for 1 440 elever og 240 ansatte og 9 utdanningsprogram. Arkitekt ble engasjert i brukerprosesser der diskusjon om undervisningsformer sto sentralt. To eksisterende bygg ble transformert og bygd sammen med nybygg med en sentral gate de ulike funksjonene knytter seg til. Alle fellesarealene som kantine, bibliotek, auditorier, realfagsrom mm er åpne mot gata i flere etasjer. Det er lagt vekt på synlighet av aktiviteter, møte mellom elever og lærere fra ulike programområder.

Fra gata er det utganger til uteområdet med plasser og torg samt idrettsbaner. Soneinndeling i Hamar katedralskole gjør at deler av skolen kan leies ut; blant annet idrettshall, stort auditorium og kantine. Solid materialbruk er vektlagt. I skolen er det et stort kunstprosjekt der arkitekt deltok aktivt.