Bussdepot Sandmoen

StedSandmoen, Trondheim kommune
OppdragsgiverAtB
ProgramBussdepot med administrasjonbygg og
service/vaskebygg
OppdragKonkurranse, 1. premie
StatusFerdigstilt 2011
Areal2 360 m²

Sandmoen bussdepot er et nytt driftsanlegg for busser sør i Trondheimsregionen og det første av to planlagte nye knutepunkter i hver ende av byen.

Bussdepotet ivaretar alt av service og administrasjon i den daglige bussdriften i tillegg til parkering av bussene. Som miljøprosjekt ble de busstekniske løsningene interessante for arkitekten med mange grensesnitt. Det er generelt lagt opp til spillfrie løsninger innad på depotområdet. AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune satte i prosjektgrunnlaget krav til energibruk og arkitektonisk uttrykk for byggene som gjenspeilte miljøprofilen i bussdriften. Det arkitektoniske uttrykket er basert på utvendig kledning av kebonyimpregnert furu (organisk). Plassering og disponering på tomt, formspråk og materialbruk i byggene gjør at de etablerer en dialog med hverandre, og oppleves helhetlig i deres uttrykk. Veggene mot øst og vest består hovedsakelig av glassfasader, som gir god kontakt både ute og inne.

Administrasjonsbygget til Sandmoen bussdepot ble i samspillfasen oppgradert fra lavenergi- til passivhusstandard på initiativ fra byggherren. Prosjektet kvalifiserte til støtte fra ENOVA og er Sør-Trøndelag fylkeskommunes første passivhus prosjekt som byggherre. Lusparken Arkitekter gjennomførte prosjektet sammen med HENT som entreprenør.