Bussdepot Sandmoen og Ranheim

StedSandmoen og Ranheim, Trondheim kommune
OppdragsgiverAtB
ProgramBussdepot med administrasjonbygg og
service/vaskebygg
OppdragKonkurranse, 1. premie 2010
StatusSandmoen ferdigstilt 2011, Ranheim konkurranseforslag
Areal2 360 m²

Nye bussdepoter er viktig for utviklingen av et bærekraftig og publikumsvennlig kollektivtilbud i Trondheimsregionen. Arkitekturen skal være identifiserende for busstransporten gjennom felles materialbruk og formspråk. Anleggene skal fremstå helhetlige i forhold til stedet og omgivelsene med en organisering og utforming som innbyr til tillit for de reisende.

Arkitekturen skal fremstå med klar identitet, helhetlig og robust materialbruk. bygningen skal forholde seg til anleggets funksjonelle organisering og framstå som klare samlende elementer på stedet. Arkitektur og utomhusanlegg skal i størst mulig grad framstå enhetlig. Arkitekturens form og organisering gir stor fleksibilitet i forhold til flere brukerselskaper og fremtidige utvidelser.

Konkurransen ble gjennomført som en totalentreprise konkurranse samme med HENT og Bjørbekk & Lindheim

Sandmoen bussdepot ble ferdigstilt i 2011