Brekkåsen skole

StedGimse, Melhus kommune
OppdragsgiverMelhus kommune
ProgramBarneskole 1-7, 200 elever
OppdragBegrenset konkurranse 1. premie, totalentreprise
StatusFerdigstilt 2006
Areal3 000 m²

Brekkåsen skole ligger i en nordvendt ås ved Gimse i Melhus kommune. Plassering av skolens fellesfunksjoner er gjort slik at de henger naturlig sammen med elevenes basearealer og at de samtidig skal være lette å finne, bruke og administrere utenom skoletid. Det er lagt opp til bevisste soneinndelinger i bygget slik at elevenes mer «private» arealer kan avstenges når hele eller deler av fellesarealene er i bruk.

Etter skoletid er Brekkåsen skole et kraftsenter i nærmiljøet med et rikt utvalg av aktivitetsmuligheter, blant annet innenfor kultur og idrett. Vestibylen, med inntilliggende rom som musikk- og aktivitetsrom, kunst- og håndverksrom, amfi, kjøkken, bibliotek og auditorium brukes på mange måter til ulike aktiviteter.