Berglaboratoriet

StedTrondheim
OppdragsgiverNTNU / NCC
ProgramLaboratoriebygg for IGP og SINTEF
OppdragRammeavtale, totalentreprise med samspill
StatusFerdigstilt 2019
Areal9 800 m²

Prosjektet omfatter et nytt laboratoriebygg for IGP – Institutt for geovitenskap og petroleum. NTNU og SINTEF Geo skal samlokaliseres med Petroleum på Valgrinda og slås sammen til et felles institutt. Dette er første ledd i en pågående omorganisering av universitetets avdelinger og campuser.

Bygget inneholder 6 laboratorier, og samler virksomheten til IGP på Valgrinda. Tunge laber og tekniske rom er samlet i et hvitpigmentet betongvolum, mens lette laber, kontorer, møterom og kantine er lagt i et trekledd volum mot vest og utsikten. Mot øst er det etablert en overdekket varegård, dimensjonert for semitrailere. Det er bruforbindelse i plan 2 til PTS1 der resten av instituttet er lokalisert.

Vindusbånd og overlys bidrar til godt dagslys selv i kjernen av bygget. Kontrastfarger i fellesareal og trapperom skaper romlige lyspunkt og gir energi.