Berglaboratoriet

StedTrondheim
OppdragsgiverNTNU / NCC
ProgramLaboratoriebygg for IGP og SINTEF
OppdragRammeavtale, totalentreprise med samspill
StatusFerdigstilt 2019
Areal10 000 m²

Prosjektet omfatter et nytt laboratoriebygg for IGP – Institutt for geovitenskap og petroleum. NTNU og SINTEF Geo skal samlokaliseres med Petroleum på Valgrinda og slås sammen til et felles institutt. Berglaboratoriet  var første ledd i den pågående omorganisering av universitetets avdelinger og campuser.

Bygget inneholder totalt 6 laboratorier og samler virksomheten til IGP på Valgrinda. Tunge laber og tekniske rom er samlet i et hvitpigmentet betongvolum. Lette laber, kontorer, møterom og kantine er lagt i et trekledd volum mot vest og utsikten. Overdekket varegård, dimensjonert for en semitrailer ligger mot vegetasjonen, i øst. Fra berglaboratoriet er det bruforbindelse i plan 2 til PTS1 der resten av instituttet er lokalisert.

Vindusbånd og overlys bidrar til godt dagslys selv i kjernen av bygget. Fra møterom og andre felles rom er det satt inn vinduer mot de tunge laboratoriearealer, slik at man kan følge med på arbeidet som foregår i labene. De store vindusflatene i de lette labene vil dermed gi flotte arbeidsforhold. God bruk av kontrastfarger i fellesareal og trapperom er med på skaper romlige lyspunkt og gir energi. Med den kompakte formen bygget har fått er det korte avstander mellom de forskjellige rommene.