Åfjord videregående skole

StedÅfjord
OppdragsgiverTrøndelag fylkeskommune
ProgramVideregående skole
OppdragMulighetsstudie
StatusPågår
Arealca. 4 000 m²

På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune utredet Lusparken Arkitekter AS muligheter for utvikling av Åfjord videregående skole.

Det var opprinnelig planlagt å utarbeide et skisseprosjekt våren 2019 med en kostnadsramme på 46 mill kr. Fordi rammen viste seg å ikke være tilstrekkelig for å imøtekomme skolens behov og at det dermed ikke var gitt hvilken strategi som var aktuell, ble det i stedet utarbeidet en mulighetsstudie som beslutningsgrunnlag for videre prosess.

Fokus har derfor vært å søke løsninger som gir fleksibilitet i videre utvikling av bygningsmassen, avhengig av ønsket strategi og investeringsvilje. Overordnede mål for løsningen har vært; et samlet skoleanlegg, en hovedinngang,