Vegar Fiskå Valle

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

Telefon
977 90 958

Vegar Fiskå Valle er utdannet arkitekt fra NTNU i 2015. Etter endt utdanning har han arbeidet hos Skibnes Arkitekter før han begynte hos Lusparken Arkitekter.

Vegar har opparbeidet allsidig kompentanse innenfor de fleste faser av byggeprosjekter: Konseptutvikling, programmering, anbud- og søknadsarbeid, detaljprosjektering og byggeplass-oppfølging.

I løpet av de siste årene har Vegar vært involvert i de fleste av kontorets konkurransearbeider, der han har tatt del både i konsept- og prosjekteringsfasen.

Vegar har erfaring med prosjektering av boliger, studentboliger, næringsbygg, undervisningsbygg og kulturbygg. Han har også erfaring med prosjektering i vernet bebyggelse og bygg med antikvarisk verdi.

De siste årene har Vegar arbeidet med blant annet med skisseprosjekt og regulering av Trondheim Katedralskole, konseptutvikling i forbindelse med nytt kulturhus i Orkdal, prosjektering av ny barneskole på Hegra og utvikling av mulighetsstudie på Olav Duun videregående skole på Namsos.

Vegar har kjernekompetansen sin innenfor konseptutvikling i tidligfasen av prosjekter, i tillegg til i kompleks prosjektering. Han trives godt med å finne løsninger i oppgaver med krevende og utfordrende forutsetninger.

Vegar har høy kompetanse innenfor BIM-prosjektering og digital modellering. Han har spesialkompetanse innenfor visualisering, og utformer ofte kontorets illustrasjoner i forbindelse med konkurransearbeid.