Tor Inge Askim

SIVILARKITEKT MNAL

PARTNER

Telefon
997 85 489

Tor Inge Askim har sin utdannelse fra NTNU i 2003 og er inne i sin andre periode som ansatt hos Lusparken Arkitekter, etter å ha opparbeidet erfaring hos andre arkitektkontor i Trondheim.

Tor Inge ble partner og medeier i Lusparken Arkitekter i 2021, og er i dag en del av kontorets ledelse

Gjennom sine år som arkitekt har Tor Inge opparbeidet seg allsidig kompetanse i alle arkitektfaglige faser med faglig fokus på prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter. Programmering, konsept- og faseutvikling, utarbeidelse av konkurransegrunnlag for de fleste entrepriseformer, byggetegninger og byggeplassoppfølging. Denne erfaringen gjør at han kan benyttes i ulike typer oppdrag og gruppesammensetninger.

Tor Inge har verdifull erfaring med utvikling og transformasjon av eksisterende bygningsmasse. Prosjekter med ulike energi- og miljømål og gjennomføring av prosjekter med BREEAM-sertifisering. Han har også erfaring som prosjekteringsgruppeleder, ansvarlig søker, og dialog med antikvarer om vernet bygningsmasse.
I utviklingen av prosjekter har han fokus på god dialog med øvrige aktører, skape felles forståelse. I byggeprosjekter har han spesielt vekt på samarbeid med andre rådgivere og koordineringen av de ulike fag. Han har opparbeidet seg god erfaring med å organisere og gjennomføre prosesser for brukermedvirkning.

I tillegg til tradisjonelle prosjekteringsmetoder, har han erfaring med ICE (samtidig prosjektering for byggeprosjekter). Hvor kunnskapen om BIM (bygningsinformasjonsmodellering) kommer godt med.

En større del av prosjekteringsporteføljen er undervisningsbygg. Tor Inge har for sin tidligere arbeidsgiver bl.a. vært ansvarlig saksbehandler for Brekstad skole, Leangen skole og nye opplæringsbasseng for Pirbadet i Trondheim.

I løpet av sin andre periode hos Lusparken Arkitekter har Tor Inge blant annet arbeidet med mulighetsstudie på fortetting av Gløshaugplatået på NTNU, Mære barnehage og barneskole og Olav Duun videregående skole.