Maria Tønne

INTERIØRARKITEKT MNIL

Telefon
992 31 706

Maria Tønne er utdannet interiørarkitekt fra Griffith College Dublin samt Norges Kreative Fagskole i Trondheim. Hun er også utdannet prosjektleder ved Emergence School of Leadership i Oslo.

Etter endt utdanning har hun arbeidet med salg av møbler hos den danske møbelprodusenten HAY i Oslo og som som interiørarkitekt hos Input Interiør i Oslo, før hun startet hos Lusparken Arkitekter AS.

Maria har bred erfaring innen kontor, undervisningsbygg, helse- og omsorgsbygg og barnehager. Hun har fulgt prosjekter gjennom ulike faser, fra skisse til detalj- utførelsesnivå. Prosjektene har innebært interiør- og møbelprosjektering gjennom identitet og behovsanalyse, konseptutvikling, arbeidstegninger, spesialinnredning, belysningsplanlegging og tekstil, farge og materialvalg.

Maria har sine fremste styrker innen formkvalitet og løsningsorientert arealbruk.

Maria har kjærnekompetanse innenfor kontorbygg og alle aspekter ved aktivitetsbasert innredning. Hun har jobbet tett med bruker og involvetre aktører i overgangen fra lukket til åpent landskap. Hun ser viktigheten i balansen mellom brukerbehov, kommunikasjons- og informasjonsflyt og energiøkonomisering for å skape trivselsfaktorer og varige, bærekraftige løsninger.

Hun jobbet mye med utarbeidelse av farge og materialsammensetninger både som identitetsbygging og ved særskilte behov.

Gjennom erfaring fra møbelbransjen har hun opparbeidet gode produkt og møbelkunnskaper. Dette gir merverdi i interiør- og møbelprosjektering da hun har kunnskap om prosessen mellom produsent, produkt, forhandler og sluttbruker.