Magnus Aursand

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

Telefon
412 15 380

Magnus Aursand har sin arkitektutdannelse fra Arkitektskolen Aarhus i 2010. Etter endt utdanning arbeidet han nesten 3 år i Tegn_3 arkitektkontor før han ble ansatt hos Lusparken Arkitekter i 2013.

Gjennom 10 års erfaring har Magnus opparbeidet seg en bred kompetanse innen både prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter;- fra tidlig fase med konseptutvikling, brukermedvirkning, utforming til tverrfaglig detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass. Magnus har hatt saksansvar for store komplekse skolebygg med flere byggetrinn, stor andel ombygging, tilbygg og nybygg.

Han har erfaring med å følge prosjektene gjennom alle faser, fra konsept til ferdig bygg. Han har også arbeidet anbudsbeskrivelser og byggesøknader.

Magnus har erfaring fra utredning og gjennomføring av skoleprosjekt med stort fokus på miljø og bæredyktighet, blant annet Hatlane skole i Ålesund. Hatlane skole er bygd som passivhus og Magnus hadde ansvar for utredninger, detaljering, beskrivelser for generalentreprise og oppfølging ved byggestart.

Magnus var saksansvarlig arkitekt for AKSET kultur og skolesamfunn, et prosjekt med både barneskole, ungdomsskole, videregående skole, kulturskole, folkebibliotek, kulturhus og idrettsarealer. Prosjektet har stor kompleksitet med variert program og mange brukere. Det omfatter stor grad av ombygging og tilbygg.

Magnus har hatt saksansvar for prosjektet Nybygg for STO (særskilt tilrettelagt opplæring) ved Skjetlein videregående skole. Bygget er gjennomført med konstruksjoner i tre, med passivhusstandard og solceller på taket.

De siste årene har Magnus arbeidet med ulike prosjekter for NTNUs samlokaliseringsprosjekt, blant annet med endringer av Sverres gate 10 som inngår i Akrinn ved Campus Kalvskinnet. Bygningen totaltrehabiliteres og gis ny funksjonalitet for kontorer og undervisningsrrom. Ett av undervisningsrommene endres til rom for dans og drama og utformes som en black-box.