Kristine Øvstebø

MASTER OF ARCHITECTURE

Telefon
940 85 596

Kristine Øvstebø er utdannet fra NTNU i 2015. Etter endt utdanning har hun arbeidet hos Skylstad Arkitektur AS, og deretter hos Lusparken Arkitekter AS.

Kristine har hatt ansvar for både nybygg og ombyggingsprosjekt i ulik skala og fase. Hun har fulgt flere prosjekt gjennom detalj- og byggefase. Har med det erfaring med detaljprosjektering, arbeidstegninger og oppfølging på byggeplass.

Hun har i flere prosjekt arbeidet i tett samarbeid med konsulenter fra andre fag, og utførende håndverkere i prosjektet. God dialog underveis i prosjektering og helt til ferdig bygg er noe Kristine mener har stor innvirkning på arkitekturen og kvaliteten man sitter igjen med til slutt.

I løpet av hennes 4 år som arkitekt har hun arbeidet mye med undervisningsbygg og vært med i prosjektering av både barneskoler, videregående skoler og universitetsbygg. Hun har erfaring fra konkurranser og skisseprosjekt til detaljering og byggefase.

I ombyggingsprosjekt har forholdet mellom nytt og gammelt hatt en sentral rolle, både i skisseprosjekt og detaljering.

Kristine har hatt ansvar for interiør og farger på store og små prosjekt, og har etter hvert fått en del erfaring med møbelprosjektering, fargesammensetning og materialpalett. Hun har også tegnet spesialmøbler til ulike prosjekt hos NTNU.