Kjell Kristiansen

SIVILARKITEKT MNAL

ARKITEKTURFAGLIG LEDER

PARTNER

Telefon
926 63 655

Kjell Kristiansen er utdannet sivilarkitekt fra NTH i 1979. Etter endt utdanning har han arbeidet ved flere arkitektkontor i Trondheim i tillegg til en praksis, før han i 1995 var en av grunnleggerne av Lusparken Arkitekter.

I kraft av sin rolle som arkitekturfaglig leder ved kontoret har Kjell ansvaret for utvikling og oppfølging av kontorets faglige profil og kompetanse. Kjell har opparbeidet en allsidig og bred kompetanse med prosjektering og prosjektledelse av de fleste bygnings- og oppgavetyper; Samferdsel, skoler og undervisning, idrett og kultur, boliger, boliganlegg, bygningsvern og transformasjon. Kjells erfaring dekker de fleste av arkitektens arbeidsområder; Programmering og dimensjonering, mulighetsstudier,  utredninger, byplan og regulering.

Hans faglige fokus er strategisk planlegging, formgiving og utvikling av helhetlige arkitekturkonsepter. Han har hatt ansvar for utforming av flere store offentlige bygg; Terminal 1 ved Trondheim lufthavn Værnes (1994), tilbygg på Værnes for Schengen-tilpasninger og ny avgangshall utland (2006), Kimen kulturhus, Tromsø tinghus, Studentsenteret i Bergen, Salten krematorium. Flere skolebygg; blant annet Hamar katedralskole, Stokkan ungdomsskole, Ranheim skole og Brekkåsen skole. Han viser til lang og allsidig erfaring innenfor planlegging, regulering, mulighetsstudier og formgiving av offentlige områder. I tillegg har han hatt ansvar for arbeider innen kulturminnefeltet blant annet i Trondheim, Molde, Røros og Bodø.

Kjell benyttes hyppig som NAL-oppnevnt jurymedlem i arkitektkonkurranser nasjonalt og lokalt. Har vært timelærer, foreleser, sensor og diplomsensor ved NTNU. Kjell er tilkjent professorkompetanse i komplekse bygg, NTNU Arkitektavdelingen.

Kjell har hovedansvaret for kontorets utvikling av konkurranseforslag.