Kai Rune Bakke

SIVILARKITEKT MNAL

PARTNER

Telefon
951 50 407

Kai Rune Bakke er utdannet sivilarkitekt ved NTH i 1994 og har siden den gang vært ansatt ved NTH og flere arkitektkontor i Trondheim før han begynte hos Lusparken Arkitekter i 2005.

Kai Rune ble partner og medeier i Lusparken Arkitekter i 2015, og er i dag en del av kontorets ledelse. Mange års erfaring har Kai Rune opparbeidet seg en meget god erfaring med planlegging, prosjektering og gjennomføring av bl.a; kulturbygg, universitetsbygg, skoler, kontorbygg og boligprosjekter. Fra mulighetsstudier, konkurranser til ferdig bygg. Spesialområdet er gjennomføring av komplekse byggeprogram, BIM prosjektering, samhandling og brukerprosesser. Han har også lang og verdifull erfaring som ansvarlig søker i komplekse byggesaker.

Alle årene i faget har gitt han god forståelse i prosjektorganisering og brukermedvirkning. Dette resulterer i gode prosjektgjennomføringer og flotte sluttresultater.

Kai Rune er en viktig ressurs når det gjelder gjennomføring av kontorets pågående prosjekter og konkurranser. Han har bl.a. vært ansvarlig saksbehandler for Berglaboratoriet på Valgrinda for NTNU, Kimen Kulturhus, Storkaia i Molde, Studentbygg og boliger campus NTNU Ålesund og Åfjord videregående skole.

I 2017 mottok han European Award for Steel Structures for Kimen Kulturhus. Samme året ble prosjektet  presentert i bladet Arkitektur N. I 2015 mottok han Betongtavlen for Kimen Kulturhus.