Kai Rune Bakke

SIVILARKITEKT MNAL

PARTNER

Telefon
951 50 407

Kai Rune Bakke er utdannet sivilarkitekt ved NTH i 1994 og har siden den gang vært ansatt ved NTH og flere arkitektkontor i Trondheim før han begynte hos Lusparken Arkitekter i 2005.

Kai Rune ble partner og medeier i Lusparken Arkitekter i 2015, og er i dag en del av kontorets ledelse. Kai Rune har gjennom 26 års erfaring opparbeidet seg en meget god erfaring med planlegging, prosjektering og gjennomføring av kulturbygg, universitetsbygg, skoler, kontorbygg og boligprosjekter, fra mulighetsstudier, konkurranser til ferdig bygg. Spesialområdet er gjennomføring av komplekse byggeprogram, BIM prosjektering, samhandling og brukerprosesser. Kai Rune har også lang og verdifull erfaring som Ansvarlig søker i komplekse byggesaker.

Kai Rune er en viktig ressurs når det gjelder gjennomføring av kontorets pågående prosjekter og konkurranser.

Kai Rune har nylig ferdigstilt Kimen Kulturhus der han hadde hovedansvar for Storsal, kammersal, kirke og kinoer, og Storkaia i Molde, begge som ansvarlig saksbehandler. Jobber for tiden med nytt laboratoriebygg for NTNU/SINTEF på Valgrinda i Trondheim, ny EM-lab for NTNU og samlokalisering av IGP.