Jostein Fardal

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

Telefon
474 75 441

Jostein Fardal er utdannet fra NTNU i 2013. Han hadde et utveksling- og praksisopphold i Japan 2010-11. Etter endt utdanning dro han på et 3-måneders opphold i det rurale India hvor han deltok i planlegging og bygging av en barneskole i regi av WORKSHOP Architecture. Deretter ble han ansatt hos HUS Arkitekter i Trondheim, hovedsakelig med skolekonkurranser og bolig.

Hos Lusparken Arkitekter har Jostein har vært saksbehandler for en rekke prosjekter på Kalvskinnet i Trondheim. Først ut med Stallen og Repslagergården, hvor han har arbeidet med prosjektering av leiligheter og fortetting i vernede bygningsmiljø. Deretter gjennom prosjekter i regi av NTNU som Vitenskapsmuseet og Magasinbygget, hvor det har vært en tett dialog med Riksantikvaren for valg av arkitektoniske løsninger.

Jostein har også jobbet mye med konkurranseforslag og visualisering, og behersker godt ulike digitale illustreringsverktøy.

Gjennom de seneste prosjekter og kurs ved Lusparken Arkitekter har Jostein opparbeidet en kompetanse og erfaring innenfor prosjektering og utføring av tiltak av vernede og fredede bygninger. Med dette følger en økt forståelse for materialkvaliteter og sammenhenger mellom nytt og gammelt, samt prosessen i slike prosjekter. Han har ved flere anledninger jobbet med murbygninger og interesserer seg spesielt for bygde miljø i mur.

Jostein har også kompetanse på anbudsbeskrivelser og kostnadskalkyler, fra planlegging til gjennomføring.