Ingrid Melbye Michelsen

MASTER OF ARCHITECTURE MNAL

Telefon
474 75 277

Ingrid Melbye Michelsen er utdannet sivilarkitekt fra NTNU I 2008. I løpet av utdanningen og etter endt utdanning har hun arbeidet hos 3de Arkitektur og Design. I en kortere periode i 2010 jobbet hun med byutviklingsprosjektet Trebyen Trondheim hos Trondheim Eiendom, før hun ble ansatt hos Lusparken Arkitekter AS.

Hos Lusparken Arkitekter har Ingrid hatt ansvar for både nybygg og ombyggingsprosjekter i ulike faser og skala. Hun har fulgt flere prosjekt gjennom skisse-, søknad- og byggefaser, og har gjennom dette fått erfaring innenfor alle faser av prosjektering. Ingrid har hovedsaklig arbeidet med bolig- og fritidsprosjektering, men har det siste året fått erfaring med undervisningsbygg ifm med detalj- og byggefase ved Røros vgs.

Ingrid har også jobbet med mulighetsstudier, regulering og stedsanalyser, og har bidratt i flere konkurranser Lusparken Arkitekter har deltatt i. Ingrid har i forbindelse med konkurranser og mulighetsstudier arbeidet med visualiseringer og behersker derfor godt de ulike digitale illustreringsverktøy.

I siste del av studiet tok Ingrid særkurs som omhandlet prosjektering av større, komplekse bygg, med fokus på miljø og bærekraft.

Gjennom de seneste prosjektene har Ingrid opparbeidet en allsidig kompetanse i alle faser av prosjekter, fra utredning og regulering, til søknadsarbeid, skisseprosjekt og gjennomføring. Hun mestrer tverrfaglig prosjektering og har god erfaring med prosjektutvikling og tverrfaglig koordinering i BIM.