Eva Helene Haanæs

SIVILARKITEKT MNAL

PARTNER

Telefon
950 89 554

Eva Haanæs er utdannet sivilarkitekt fra NTH 1977. Etter endt utdanning har hun arbeidet ved flere arkitektkontor i Oslo, Bergen og Trondheim før hun i 1995 var en av grunnleggerne av Lusparken Arkitekter.

Helt siden Lusparken Arkitekter ble opprettet, har Eva vært kontorets daglige leder frem til utgagnen av 2021. I tillegg til administrativt ansvar for kontorets drift, har hun ansvar for kontorets kvalitetssikringsarbeid.

Evas faglige fokus har de senere årene vært innenfor skoler og undervisningsbygg hvor hun har opparbeidet en betydelig kompetanse. Eva brukes hyppig som programmerer og foreleser ved oppstart av prosjekt. Eva har vært sentral i utviklingen av kontorets skoleprosjekt og har i sin portofolio ansvar for utforming og gjennomføring av flere større undervisningsbygg, blant annet Akset kultur- og skolesamfunn på Inderøya, Røros videregående skole, masterplan for Olav Duun videregående skole, Hamar katedralskole, Melhus videregående skole og Ranheim skole både som prosjekteringsleder og arkitekt. Hun har vært faglig prosjekteringsleder for Kimen kulturhus, regionalt kulturhus på Stjørdal. De senere årene har hun tilegnet seg kompetanse og erfaring innenfor tannhelsetjenester, både gjennom programmering og gjennomføring.

Effektivisering og endring av arealbruk i eksisterende bygninger har stått sentralt i arbeider for NTNU. I dette inngår utforming av undervisningsrom, arbeidsplasser, laboratorier og studentarbeidsplasser, deltakelse i brukerprosesser m.m.

Eva benyttes ofte som NAL-oppnevnt jurymedlem i arkitektkonkurranser nasjonalt og lokalt. Har vært timelærer, sensor og diplomsensor ved NTNU. Eva har hatt faglige tillitsverv sentralt og lokalt, vært medlem av Akademirådet og er nå inne i sin andre periode som medlem av NALs konkurransekomite.